utveckla ditt team med en grupputvecklling

Grupputveckling

Förutom ledarskapsutbildning erbjuder vi skräddarsydda lösningar för ditt team. Läs mer om vår grupputveckling!

Kommunikation & feedback

Kommunikation och feedback är bland det viktigaste för att en grupp ska må bra, prestera bättre och trivas. Både medarbetare och ledare kan ha svårigheter med kommunikation och feedback. Under vår grupputveckling lär vi gruppmedlemmarna vad kommunikation är och varför det ibland är så svårt. Vi ger medlemmarna i teamet konkreta verktyg att använda sig av i daglig kommunikation, så väl som i konstruktiv feedback.

Teamutveckling anpassad efter din grupp

Det krävs en hel del självinsikt och kännedom i gruppmedlemmarnas styrkor, behov och svagheter för att gemensamt utvecklas som grupp. Därför är vår grupputveckling alltid anpassad efter den specifika gruppens individer och gruppens behov. Hur vi utformar teamutvecklingen beror därför på vilka områden just din grupp behöver utvecklas inom.
I vår grupputveckling fokuserar vi även på de styrkor som redan finns och hur gruppen kan dra mer nytta av dessa.

Exempel på områden vi utforskar inom grupputvecklingen:

  • Konflikter: Hur vi hanterar konflikter och oenigheter
  • Samarbete: Hur samarbetet fungerar idag, vad som behöver ändras och vad som är bra
  • Samsyn: Vi skapar gemensamma regler kring möten, information och kommunikation
  • Konstruktiv feedback: Hur vi ger varandra konstruktiv feedback och återkoppling på respektfullt och tydligt sätt
Vi ser din grupps potential. Med vår grupputveckling lär ni er mer om varandra, kommunikation och samarbete.